اخبار سایتدرباره ما

شرکت دانش بنیان زیست فن آوری زند  با شماره ثبت 45452 ازسازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شیراز)، مطابق اساسنامه در زمینه تولید و تهیه کیتهای آزمایشگاهی، آنزیمها، بافرها، مواد شیمیایی و  ملزومات مصرفی کارهای ژنتیک ملکولی و کشت باکتری، سلول و بافتهای انسانی، جانوری و گیاهی فعالیت می نماید. واحد R & D شرکت زیر نظر اعضای هیات علمی دانشگاه و  متخصصین ژنتیک مولکولی اداره می شود. جهت اطلاع از وضعیت دانش بنیانی این شرکت می توان به ادرس اینترنتی              ( daneshbonyan.isti.ir )  کارگروه ارزیابی وتشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان، قسمت ثبت نام وارزیابی، فهرست شرکتهای دانش بنیان را جستجو نمود.